Workshop: Veld tussen Mens en Dier

Het mooie van het ‘hebben’ van dieren is het veld dat wij met hen vormen en de wisselwerking die daarin plaats vindt. Feitelijk is het een krachtenveld waarin onze eigen ervaringen en die van het dier bij elkaar komen en met elkaar gaan resoneren. Een dier kan in dit veld onze emoties ervaren van gebeurtenissen die in het heden, maar ook in het verleden hebben plaats gevonden. Op basis van deze resonantie en tegen de achtergrond van hun eigen ervaringen of specifieke eigenschappen gaan ze met ons meebewegen, bepaalde gedragingen gaan vertonen of in sommige gevallen ziek worden.

Andersom kan de achtergrond en eigenschappen van het dier dat we hebben gekozen ons aanzetten tot bepaalde gedragingen of emoties. Ook hier weer tegen de achtergrond van onze eigen ervaringen. En dit alles vindt in de regel plaats op een onbewuste laag. Of we zijn ons er wel van bewust, maken ons er wellicht zorgen over, maar zijn niet bij machte dit te veranderen.

Tijdens deze workshop mag dit veld worden onderzocht om te kijken welke krachten er spelen tussen jou en jouw dier, hoe jullie veld eruitziet. Een interactieve dag die zich zal ontvouwen op basis van de vragen en thema’s die er zijn.

Enkele ervaringen van eerdere deelnemers:

‘Het was een intensieve maar een mooie ervaring. Ik ben nog steeds aan het proberen te begrijpen in mijn hoofd wat er die ochtend gebeurd is. Het heeft voor mij persoonlijk een verandering gebracht, een verlichting.’

‘Wat het mij in de loop van de dagen heeft gebracht is een meer innerlijke rust en zekerheid. Ook een versterking van basisvertrouwen. Heel prettig om dit als mijn basistool voor handen te hebben.’

Dus wil je dit ervaren, heb je een vraag, een persoonlijke worsteling? Ben je gewoon ‘mens met dier’ of een professional? Het maakt niet uit, je bent van harte welkom!

Facebook
linkedinmail