Sjamanistische Training 'Worden wie je bent'

Inleiding

Tijdens ons leven en de gebeurtenissen die daarin plaats vinden ontwikkelen we allerlei lagen of maskers waarmee we de buitenwereld tegemoet treden en ontmoeten. Onze wereld is tenslotte een spiegel van onszelf. Daarnaast kan onze innerlijke krachtbron ondergesneeuwd zijn door alles wat we hebben mogen leren tijdens onze schoolperioden, opleidingen en cursussen. Al met al kan het daardoor een hele klus zijn contact te maken met onze eigen persoonlijke krachtbron en deze te volgen zodat we ons vrij kunnen bewegen in het leven terwijl we daarin tegelijkertijd vol medicijn kunnen zijn voor de ander, mens en/of dier.

Opbouw training

De training zal telkens bestaan uit een aantal reizen in het onderbewuste met de bedoeling vertrouwd te raken met wat zich daar aandoet en hierop te leren vertrouwen als het gaat om onszelf of het werk dat we doen. In de basis is het een training om de weg vrij te maken naar het onderbewuste door de lagen die daar omheen zitten op te schonen en vrij te maken van obstakels in de vorm van overtuigingen, opgeslagen emoties en bijbehorende programma’s.

Het trainingsprogramma bestaat telkens uit het, onder deskundige begeleiding, maken van 4 reizen in het onderbewuste.

Reis 1: aarding

Reis 2: wat hebben wij nodig op dit moment van ons proces

Reis 3: wat heeft zich aangediend in de afgelopen tijd en waar ging het eigenlijk over?

Reis 4: tip van de week of een op dat moment aandienend thema of oefenen met helingen

Elke reis duurt circa 15 minuten en heeft de intensiteit die passend is voor de deelnemer op dat moment. Na elk reis wordt dat wat is beleefd, gezien of doorgekomen besproken en zo nodig geëvalueerd.

Doelgroep

Deze training is bedoeld voor eenieder die meer wil leven en werken vanuit zijn of haar eigen innerlijke krachtbron.

Plaats en tijd

Om de twee weken op vrijdagmiddag van 14.00 uur tot 17.00 uur. (tenzij anders afgesproken). De training wordt gegeven aan de Joppelaan 106 in Joppe.

Duur

In principe zolang men wil en nodig heeft maar telkens met een aantal van 4x om continuïteit te bevorderen. In verband met planning maar ook in verband met hechtheid en dynamiek in de groep worden er wel van te voren afspraken gemaakt over hoe vaak men in eerste instantie denkt te komen.

Kosten

€300,- per 4 keer. Het maximale aantal deelnemers is telkens 3 omdat de ruimte niet meer mensen kan hebben en omdat er zodoende ruim tijd is om de ervaringen te kunnen bespreken.

Opgeven

Je kunt je opgeven door een mailtje te sturen naar info@eduarddeckers.nl.

Facebook
linkedinmail