Prijslijst

Verrichting Prijs
Consult, anamnese en onderzoek € 55,-
Toeslag voor consult op locatie Breda *) € 25,-
Energetische behandeling € 30,-
Sjamanistische healing tijdens consult per half uur € 40,-
Sjamanistische healing op locatie € 98,-
Sjamanistische healing op afstand € 85,-
Titerbepaling per dier € 55,-
Aanvullende vaccinatie na titerbepaling (per vaccin) € 17,50
Bloedafname (incl verzending en terugkoppeling analyse) € 17,50
Visite aan huis (per uur reistijd, excl consult) € 47,50

*) Voor het consult in Breda wordt een toeslag gerekend in verband met de afstand, reistijd en huur van de locatie

Op alle consulten en behandelingen zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing. Wanneer er een afspraak wordt gemaakt, wordt ervan uit gegaan dat men op de hoogte is van deze Algemene Voorwaarden.

Algemene Voorwaarden

Ten behoeve van de Algemene Verordening Gegevensbescherming is een Privacy Statement opgesteld.

Privacy Statement

Vergoeding door verzekering

Mijn consulten en behandelingen zorgen ervoor dat het dier weer in balans komt met zichzelf en dat beperkingen in de onderlinge band tussen mens en dier worden weggenomen. Deze behandeling zijn de basis om herstel mogelijk te maken en problemen in de toekomst te voorkomen.

Toch zijn de meeste verzekeraars nog niet zover dat ze dergelijke behandelingen vergoeden omdat deze buiten de reguliere en soms ook alternatieve scope liggen. Het is daarom raadzaam op bij de eigen verzekering na te gaan of de consulten worden vergoed om teleurstelling te voorkomen.

Facebook
linkedinmail