Opleidingen

Systemisch Werken is meer dan alleen begeleiden van familieopstellingen. Het is ook waarnemen vanuit eigen innerlijke stilte, gevoel hebben voor wat ‘waar’ mag zijn in de dynamiek bij mens en dier, en een veld creëren waarin niet alleen de professional maar ook mens en dier zich vrij kunnen bewegen. Het geeft een manier van ‘zijn’ die op zichzelf al een helend effect heeft op mens en dier.

Daarom heeft Eduard Deckers, in samenwerking met de Academie voor MensenWerk in Zutphen, een opleiding samengesteld die gericht is op Professionals in de Diergezondheidszorg. Deze opleiding is heeft tot doel de deelnemers vanuit Systemisch perspectief de vaardigheden te leren om Systemische dynamieken tussen mens en dier te herkennen en hierop vanuit eigen professie in te spelen.

Na het doorlopen van deze opleiding is de professional in staat om vanuit een vrije positie te kiezen voor wat het dier en de mens ernaast, nodig hebben om te komen tot herstel van de emotionele, energetische en/of fysieke balans.

Kijk voor meer informatie op https://www.systemischmensenwerk.nl/systemisch-werk-professionals-diergezondheidszorg/.

Het eerstvolgend curriculum start op maandag 21 januari 2020.

Facebook
linkedinmail