Afgelopen vrijdag 12 mei heb ik weer twee opstellingen begeleid. Opnieuw kon je enerzijds zien hoe honden relatief neutraal binnen het veld kunnen staan en slechts de (emotionele) plek innemen die er voor hen is. Verandert de emotionele plek, dan passen ze zich gewoon aan. Anderzijds werd ook duidelijk dat lichamelijke klachten slechts een resonantie kunnen zijn van de trilling in het veld waarin dier en mens zich bewegen. Ik kreeg dit weekend al terug dat naar aanleiding van de opstelling de symptomen bij de hond waren verdwenen.

Dat brengt mij op het volgende:

Vanuit het traditionele medische model openbaart een ziekte zich aan de hand vaan symptomen. Wanneer we in staat zijn de klachten of symptomen weg te nemen spreken we van genezing. De, wat wij noemen, de alternatieve geneeskunde gaat ervan uit dat er energetische en/of emotionele condities zijn die zich uiten in de vorm van bepaalde lichamelijke symptomen of gedragingen. Nemen we deze condities weg dan zien we herstel optreden van de symptomen of klachten. Bij de traditionele geneeskunde spreken we van genezing van een ziekte, bij de alternatieve geneeskunde spreken we van heling.

Het is steeds meer mijn overtuiging dat klachten of lichamelijke symptomen een weerspiegeling zijn van energetische en emotionele condities. En deze emotionele condities zijn dan feitelijk meer trillingen vanuit het veld waarin dieren zich bevinden die resoneren met trillingen die dieren al bij zich dragen. En hoewel men de verbanden nog niet wetenschappelijk heeft aangetoond, mag je ervan uitgaan dat trillingen en de energetische balans van het dier verband met elkaar houden.

Heling van het dier, het terugbrengen naar een conditie waarin de klachten en symptomen verdwijnen, zal dus een combinatie moeten zijn van én herstel van de energetische balans én herstel van de emotionele balans.

Herstel van de emotionele balans betekent dat gezocht moet worden naar de oorzaak van de trilling die de klachten veroorzaken door middel van bijvoorbeeld een familieopstelling dan wel het wegnemen van de oorspronkelijke trilling bij het dier zelf die maakt dat het dier gaat resoneren op het veld. Dat laatste kun je dan weer doen door middel van frequenties, Bachbloesems en etherische oliën, Reiki, Quantum touch etc. Wanneer je wat doet is een beetje afhankelijk van de klachten en mogelijkheden.

Er is niets mis met traditionele diergeneeskunde. Gebroken poten moeten worden gezet en wonden gehecht (even kort door de bocht). Maar wanneer er structurele klachten zijn dan heb je feitelijk geen andere keuze dan de energetische en emotionele condities bij het dier te verbeteren, te helen, ook al kost dat meer tijd omdat het een proces is waar je soms zelf ook onderdeel vanuit maakt.

Facebook
linkedinmail