P1040507

In het Tijdschrift voor Diergeneeskunde van februari 2015 stond een interview met Marie-José Enders. Marie-José Enders is bijzonder hoogleraar antrozoölogie, ofwel hoogleraar in mens-dierrelaties. Zij betoogde dat het belangrijk is dat de dierenarts in zijn werk oog heeft voor de relatie van de client met zijn huisdier. Vooral begrip van de aard en betekenis van de relatie tussen cliënt en diens huisdier maakt het mogelijk precies af te stemmen op de behoeften en wensen van de cliënt en diens huisdier, aldus Marie-José Enders.

En het is de spijker op zijn kop! In de spreekkamer gaat het, vaak omwille van de tijd, alleen over de aandoening die verholpen dient te worden. Het is een gesprekje, een injectie en een pilletje. Mijn ervaring is dat daarmee voorbij gegaan wordt aan de interactie tussen mens en dier en datgene wat het dier voor die specifieke client betekent.

Een mooi voorbeeld is een kat die op dieet moet omdat zij wel héél véél poes is geworden. Maar de cliënt woont alleen en heeft alleen haar katten waarmee zij ziel en zaligheid deelt. De katten zijn als het ware haar sociale partners. En bekend is dat dergelijke relaties ook veel over het eten gaan en dan met name de onderhandeling hierover door de katten. Nee, vandaag geen Wiskas maar liever Sheeba. Door in te gaan op de dieeteisen van de katten hoopt de cliënt sociaal gezelschap terug te krijgen. Door hier als dierenarts begrip voor te hebben en te weten dat op dieet zetten van de katten een hele klus is voor de cliënt, voelt de cliënt zich gezien en begrepen. Als gevolg daarvan nam haar bereidheid toe en heeft ze een dappere start gemaakt.

Mijn ervaring is dat alleen al het benoemen als dierenarts naar de klant dat iets als erg lastig of moeilijk wordt ervaren, of door te benoemen welke rol het dier speelt in het leven van de cliënt er rust ontstaat bij zowel de cliënt als het dier. En dat is mooi om te zien.

Logo hoge resolutie laag

Facebook
linkedinmail