Consult Paard

Het probleem

Paarden kunnen net als elk ander dier hun trauma’s hebben. Vaak lijken we dit over het hoofd te zien en hebben we ‘gewoon’ een paard met een bepaalde eigenschap. Toch kan dit juist voor problemen zorgen. Dan kan het zijn dat je paard plotseling in de paniek schiet, fysiek vastloopt in zijn lijf, zich defensief gedraagt of allerlei fysieke klachten krijgt die zich voortdurend afwisselen. Op zo’n moment is het vaak raadzaam om het dier op een emotionele laag te onderzoeken.

Achtergrond

Paarden kennen van nature al een zekere basisangst, het zijn tenslotte van nature vluchtdieren. Toch kan dee angst versterken door een wijze van houden en berijden die het paard tekort doet in zijn intrinsieke waarde. Het zijn namelijk dieren die beschikken over een grote mate van eigenheid en zelfbeschikking, en waarbij beweging en vrijheid een belangrijke voorwaarde zijn voor hun welbevinden.

Op het moment dat aan deze voorwaarde niet wordt voldaan door het paard ‘te bedwingen’, te temmen, of bewegingen aan hem te vragen die buiten zijn vermogen liggen, ontstaat er een toename van de angst en daarmee stress. Ook kan het paard een trauma hebben opgelopen door een specifieke gebeurtenis. Dat kan soms zijn zuurstofnood bij de geboorte of angstige ervaringen als jong paard in de kudde. Het zijn maar voorbeelden. Het gevolg kan zijn dat het paard deze  ervaring en de bijbehorende angst met zich mee blijft dragen.

Het effect van langdurige stress bij het paard is een blokkade op de lever of de nieren met de bijbehorende wervels. Tevens ontstaat via het stress en immuunsysteem een toename van collageen in de fascia (bindweefselnetwerk) van de het lichaam waardoor deze lokaal komen vast te zitten met een pijnreactie en kreupelheden tot gevolg.

In de verbinding met de eigenaar zoekt het paard het evenwicht naar een emotionele balans. Vanuit dit evenwicht zal een paard, meer dan een ander dier, mee-resoneren op het centrale thema van de mens. Hij draagt daarmee de mens niet alleen fysiek, maar ook emotioneel. Dit kan ten koste gaan van zijn eigen natuurlijke behoeften en zijn eigen draagkracht overtreffen, met alle gevolgen van dien zoals kreupelheden.

Behandeling

Dierenarts Eduard Deckers past Sjamanistische Heelwijze toe waarbij hij is getraind en geoefend in het waarnemen van informatie die het paard bij zich draagt als het gaat over zijn gemoedstoestand, belevingswereld en onderliggende trauma’s. Als het paard dit aangeeft kan hij vervolgens een heling laten plaatsvinden bij het paard die het helpt terug te brengen naar zijn oorspronkelijke staat van zijn.

De Sjamanistische Heelwijze is gebaseerd op het gegeven dat elk organisme zijn eigen heelheid bij zich draagt, zijn eigen vermogen tot heling, maar dat er een andere partij voor nodig is om dit te laten plaats vinden.

Vanuit de verbinding van het paard met de mens geeft Eduard Deckers vaak niet alleen een heling bij het paard, maar ook bij de mens. Op deze manier ontstaat een nieuw evenwicht waarin het paard niet meer de emotionele last van de mens hoeft te dragen.

Daar waar nodig ondersteunt Eduard Deckers de energetische en fysieke laag met acupunctuur en kruidentincturen.

Resultaat

Vrijheid! Dat is in de basis het effect dat een heling van het paard (en vaak ook de mens ernaast)  heeft op dit dier. Hij kan zich weer voegen naar zijn eigenheid en de kudde. Dat wil niet zeggen dat er geen verbinding meer is met de eigenaar. Integendeel! Juist door een heling en het terugbrengen van het paard naar zijn oorspronkelijke staat van zijn, kan ook de eigenaar, in het contact met het dier, zijn eigen oorspronkelijkheid gaan ervaren.

Klachten op het gebied van gedrag of gezondheid zullen, door terugkeer naar de oorspronkelijke balans, verminderen en zelfs verdwijnen, al of niet ondersteund door aanvullende behandeling zoals osteopathie en acupunctuur.

Kosten

Voor een paardenconsult komt Eduard Deckers altijd op locatie. De kosten voor een visite zijn €47,50 per uur reistijd aangevuld met €115 voor een eerste consult en behandeling gebaseerd op een duur van 5 kwartier.

Voor meer informatie kun je mailen naar info@eduarddeckers.nl.

Rechter paard staat de heling te integreren

Facebook
linkedinmail