Consult Kat

Het probleem

Het kan soms zijn dat je kat begint met aan zijn vacht te plukken, in huis te plassen, of je plotseling begint aan te vallen. Ook kun je worstelen met diverse klachten die wijzen op een ontsporing van het immuunsysteem. Denk daarbij aan jeuk of andere huidklachten, problemen van het mondslijmvlies, en chronische darmontstekingen.

De ervaring leert dat je hier als regulier dierenarts maar moeilijk grip op krijgt of dat de verbetering slechts van tijdelijke aard is. In al dit soort gevallen is het dan ook raadzaam om de kat ook op emotioneel vlak eens nader te bekijken.

Achtergrond

Meer dan andere diersoorten zijn katten in staat om op een hoger trillingsniveau onderliggende thema’s en onuitgesproken emoties, waar te nemen en hierop mee te resoneren. Vanuit hun eigen mysterieuze en eigenzinnige karakter zullen ze gedragingen kunnen gaan vertonen en gezondheidsklachten krijgen die wij normaliter niet zo gemakkelijk kunnen linken aan de mens. Toch is het de ervaring dat dit vaak wel het geval is.

Maar ook katten kunnen kampen met trauma’s die zij hebben opgelopen door verblijf bij eerdere gezinnen of in het asiel. En ook katten kunnen bij of na hun geboorte ervaringen hebben opgedaan die bepalend zijn voor hoe zij de wereld ervaren.

Op deze wijze kunnen katten, ook al is er vaak aan de buitenkant niet zoveel waarneembaar, innerlijk angsten en stress hebben waar ze vanuit hun natuurlijk perspectief geen antwoord op hebben. Daarmee blijft de stress in stand en worden ze of vatbaarder voor diverse ontstekingen zoals heftige tandvleesontstekingen, of ontwikkelen ze immunologische reacties zoals allergieen.

Ook kunnen ze gedrag gaan vertonen die wij bestempelen als wonderlijk en onbegrijpelijk. Denk daarbij aan vachtplukken, in huis plassen of plotseling woedegedrag.

Behandeling

Dierenarts Eduard Deckers past Sjamanistische Heelwijze toe waarbij hij is getraind en geoefend in het waarnemen van informatie die de kat bij zich draagt als het gaat over zijn gemoedstoestand en belevingswereld. Als de kat dit aangeeft kan hij vervolgens een heling laten plaatsvinden bij de kat die het dier helpt terug te brengen naar zijn oorspronkelijke staat van zijn.

De Sjamanistische Heelwijze is gebaseerd op het gegeven dat elk organisme zijn eigen heelheid bij zich draagt, zijn eigen vermogen tot heling, maar dat er een andere partij voor nodig is om dit te laten plaats vinden.

Katten nemen hierin een speciale plaats in. Meer nog dan andere diersoorten dienen zij hierin als het ware te worden verleid zodat de heling een eigen beweging wordt. Daar waar het dier mee-resoneert op de situatie i huis is het onontbeerlijk dat ook dit onder de loep wordt genomen en zo nodig geheeld.

Resultaat

Het resultaat van heling bij de kat is dat het dier in staat is zijn eigen innerlijke rust te ervaren. Katten zijn van nature dieren die in grote mate zelfvoorzienend zijn in wat zij zelf nodig hebben. Door de stress weg te nemen zijn ze hier beter toe in staat wat ten goede komt aan hun zelfhelend vermogen. Want juist dat zelfhelend vermogen is bij deze dieren sterk ontwikkeld. Denk aan de 9 levens van een kat!

Prijs

De prijs van een eerste consult is €115 (€55 voor intakeconsult en €60 voor helende behandeling), uitgaande van een tijdsduur van 5 kwartier. In sommige gevallen is het niet mogelijk om met de kat naar de praktijklocatie te komen. In dat geval is een visite aan huis mogelijk. De kosten hiervoor zijn €47,50 per uur reistijd, bovenop de kosten voor consult

Wil je weten wat de mogelijkheden zijn? Stuur dan een mailtje naar info@eduarddeckers.nl

Facebook
linkedinmail