Begeleiding organisaties

Organisaties zijn meer dan alleen een groep mensen die streven naar een gezamenlijk doel. Zij bestaan ook uit een optelsom van alle emotionele herinneringen en overlevingsstrategieën van alle deelnemers bij elkaar en de wijze waarop deze op elkaar worden afgestemd. Maar zonder dat zij zich hiervan bewust zijn, speelt ook de oorspronkelijke intentie en overlevingsstrategie van de oprichter(s) een rol bij de selectie van de kandidaten en de wijze waarop onderlinge afstemming plaats vindt.

Maar ook de plaats en het gebouw waar de organisatie zich bevindt kan op een onbewust niveau van invloed zijn op welke manier onderlinge afstemming gestalte wordt gegeven. Een plaats of een gebouw is ook door een mens ontworpen op verzoek van een ander mens of in navolging van een mens. Daarmee draagt het de lading met zich mee van dit mens en hoe dit mens in de wereld stond, de emotionele herinneringen van dit mens en de gekozen overlevingsstrategie.

Het kan daarom een helse klus zijn om een organisatie van koers te laten veranderen. Alle wissels staan op een onbewust niveau een bepaalde kant op, bepaalde seinen staan permanent op rood en andere op groen, zonder dat dit bewust zo wordt geleefd.

Bij organisatieverandering is het daarom zaak om te ervaren waar de belemmeringen zitten om vervolgens de weg vrij te maken voor een nieuwe invulling en een andere onderlinge afstemming.

Vanuit zijn vermogen en vaardigheid zich af te stemmen op al deze aspecten kan Eduard Deckers organisatie begeleiden op weg naar een nieuwe koers, naar innerlijke heelheid van de organisatie en verbeteren van het welbevinden van de deelnemers,

Voor meer informatie en een offerte kunt u contact met Eduard Deckers opnemen via info@eduarddeckers.nl.

Facebook
linkedinmail