Aanbod

Elk wezen of groep wezens, of het dieren of mensen betreft, dragen hun eigen heling bij zich, vanuit het principe dat het ten alle tijden streeft naar innerlijke, energetische en fysieke heelheid. Het beschikt daarmee over een zelfhelend vermogen.

Voorwaarde hiervoor is dat mens en dier dan wel vanuit de basis over alle benodigde emotionele instrumenten beschikt. Denk daarbij aan gevoel van veiligheid, basis, bedding, welkom zijn, levensenergie, eigenheid, innerlijke stevigheid en kompas. Daarnaast is het van belang dat mens en dier zich kunnen verbinden met hun soortgenoten, zichzelf gestalte kunnen geven in woord en daad, een gevoel van eenheid ervaren en beschikken over omgevingsbewustzijn.

Wanneer ergens in het verleden, tijdens de ontwikkeling van mens en dier, dit instrument zich niet heeft kunnen ontwikkelen omdat de omstandigheden, waarin het opgroeide, hier niet in voorzagen, kan er bijvoorbeeld een permanent gevoel van onveiligheid bestaan met een angstig gevoel ten gevolge. Bovendien wordt er een handelingsperspectief ontwikkeld om met deze permanente emotie om te kunnen gaan. Daarbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan controle en boosheid.

In dit geval ‘weet’ het lichaam wel wat het nodig heeft om te komen tot heelheid, maar beschikt het niet over het innerlijke instrument om daar te komen. Het raakt emotioneel en uiteindelijk ook energetisch en fysiek uit balans.

In dat geval is een ‘derde partij’ nodig, die zich afstemt op de onbalans en de heelheid die het lichaam aandraagt en op deze manier hier wel in voorziet.

Dierenarts Eduard Deckers heeft zich jarenlang getraind in de vaardigheid om zich hierop af te stemmen. Met Sjamanistische heelwijze stelt hij mens en dier in de gelegenheid zijn eigen heelheid te vinden en te ervaren waardoor zij emotioneel weer balans ervaren en de voorwaarde wordt geschapen om ook energetisch en fysiek weer in balans te komen.

Deze werkwijze past Eduard Deckers toe bij hond, paard en kat. Maar op deze manier kan hij ook mensen healings geven, professionals begeleiden in het vinden van hun eigen bron-kwaliteit, en organisaties begeleiden in het afschudden van oude imprints en ruimte laten ontstaan voor een nieuwe eigen koers.

Klik voor meer informatie op onderstaande links:

Consult Hond

Consult paard

Consult kat

Healing Mens

Begeleiding Professional

Begeleiding Organisaties

Opleidingen

Lezingen en Workshops

Facebook
linkedinmail